[ admin ]
ชื่อ-นามสกุล : 
เทศบาลตำบลเมืองพาน
ชื่อเล่น : 
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
23/3/2518
อายุ : 
120
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
phan57120@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
เทศบาลตำบลเมืองพาน
อำเภอ : 
อำเภอพาน
จังหวัด : 
เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
053-721471
สถานที่ทำงาน : 
รับราชการ
การศึกษา : 
ปริญญาตรี