[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลเมืองพาน ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย : ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เทศบาลตำบลเมืองพาน ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านทางออนไลน์ และ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองพาน
เมนูหลัก
แผนเทศบาล
สำหรับเจ้าหน้าที่
-คำร้องทั่วไป
-ใบลาป่วย/ลาคลอด/ลากิจ
-ใบลาพักผ่อน

ลิงค์หน่วยงาน
;

แบบสอบถาม

   แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ ทต.เมืองพาน


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้
  5. ต้องปรับปรุง


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน


  

ชื่อ : นายวชิร ดวงแสงทอง
ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายภควัฒน์ จ่างจิต
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน (1)
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายมันส จันทร์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน (2)
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ร.ต.ท.วิโรจน์ เวียงเงิน
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายจำรัส เสาร์สุวรรณ์
ตำแหน่ง : ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองพาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายณรงค์ชัย ชุมภูอินตา
ตำแหน่ง : รองประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองพาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายจิตรกร พรหมประดิษฐ์
ตำแหน่ง : เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองพาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายนิยม เมาลี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลฯ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางจารุนันท์ เอี่ยวตระกูล
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลฯ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอัครเดช สมพบ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลฯ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสุนีย์ พงษ์ชรากร
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลฯ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุรศักดิ์ ไชยสถิตวานิช
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลฯ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุวิทย์ ชุมภูเมือง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลฯ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางดวงใจ สันธนะไพศาล
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลฯ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายโสภณ ชัยพิบูลย์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลฯ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายยงยุทธ พงษ์ภักดีสกุล
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลฯ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุจิวรรณ ฟันเฟือย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสรัลพร ศรีวรรณา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวรุ่งนภา คำปาวีระ
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางนพมาศ เติมพันธุ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
2 : สมาชิกสภาเทศบาล
3 : ผู้อำนวยการกอง
4 : สำนักปลัด
5 : กองคลัง
6 : กองการศึกษา
7 : กองช่าง
8 : กองสาธารณสุขฯ
10 : งานตรวจสอบภายใน